Tư vấn kỹ thuật

Cung cấp các thông tin chuyên ngành, các bài viết phân tích kỹ thuật về các công nghệ xử lý nước cấp, công nghệ xử lý nước thải, xử lý nước thải sản xuất, nuôi cấy vi sinh… hiện vẫn đang được ưa chuộng sử dụng ở Việt Nam và trên thế giới.