LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Công ty CP GTECH Toàn Cầu

Address:    K31 - Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0985 008 018 - 0938 356 986
E-mail:       gtechglobal.jsc@gmail.com