Hệ thống MET

Giới thiệu, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước MET – xử lý nước theo công nghệ mới, không dùng năng lượng bên ngoài, không mất chi phí và nhân công vận hành, bảo đảm chất lượng nước đầu ra

Nguyên lý hoạt động của Hệ thống MET